بی تو در به در میشم،چرا رفتی از پیشم

بسوزه دلت برام،که غمت زد آتیشم . . .

میدونی که بی تو سرده شبهام

بهونه لب تورو کرده لبهام . . .
 
http://axgig.com/images/81477271611268880522.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------