با یه حرف خیلی ساده،از نگاهی بی اراده

اینو فهمیدم که حسم،به تو بدجوری زیاده . . .

توی قلبم واسه عشقت،چیزی کم نذاشته بودم

خیلی بی اراده رفتی توی ذرات وجودم . . .

آره تو ساده نبودی،ولی ساده دل بریدی

به غریبه دل سپردی،انگاری عشقمو ندیدی . . .

http://axgig.com/images/64970748486125144559.jpg--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------