اندام های تکراری واژه ها در ذهنم حرکات موزون دارند!

. . . و من در حوالی قلبم گرمای عشق را حس می کنم

ای کاش این حس قشنگ،همیشه با من باشد . . .

http://axgig.com/images/59469148984998670047.jpg
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif