چه قدره خوبه مستی،وقتی تو کنارم هستی

یادت نره عزیزم،با من چه عهدی بستی . . .

وای که چقدر قشنگه با هم باشیم همیشه

با گرمی نفسهات عاشقی زنده میشه . . .

http://axgig.com/images/04221423966402777916.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif