هستی تو دست منه،اما وقتی نباشی مرده ام

ببین چیکار کردی باهام،خراب و سرسپرده ام . . .

با منه بیچاره بمون،بخدا عشق تو احتیاجمه

قلب من از دوری تو،بدجوری تاپ تاپ میزنه . . .

http://axgig.com/images/78137377207361626395.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif