میــــــدانی ؟

همه را امتحان کرده ام

قرص خواب

مشاوره

روانشناس

خنده های زورکی و الکی

مسکن

هندزفری تو گوش و با صدای بلند به آهنگ گوش دادن

گریه کردن

سیگار و مشروب

دوستای جدید

دل من این حرفها حالیش نمیشود

فقط آغوش تو را میـخواهد

برگرد لطفا . . .

http://upload.tehran98.com/img1/iqpb8250zjcwn8iaqar.jpg