سخـت ترین کار دنیـا . . .

بی محلــی کردن به کسیـه که . . .

 با تـمـام وجــود دوسـتش داری !

http://armina-vf.persiangig.com/0206861_469389403104600_330529776_n.jpg