خـُـدایـــــا : آن زَمان که بُـت بود ، بـُـت شِکَـن فِــرستادی ...

مـَـن پـُـــر از بُغــضَم ، بُـغـض شِکَـن هـَـم داری ؟ ! ؟

http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2217/6649111-b.jpg