چقدر کنار تو حال و هوام خوبه،با تو خوشحالمو زندگیم آرومه . . .

میخام برای تو مجنون لیلا شم،همه ثانیه هامو با تو همراه شم

http://axgig.com/images/22352362060110982208.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------