غمو تموم کن و بهار من باش،منی که عمری دلم باهاته . . .

هرجا که باشی تو فکر تو هستم،توی وجود من همیشه جاته

حس من باش و مثه من باش و عشقمو دست کم نگیر . . .

مال من باش،تا ابد تو فال من باش و خستگی رو ازم بگیر

http://axgig.com/images/12274758466018145215.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------